Leden VKK Nederland - intern

 

Met Pasen 2013 werd de herziene liturgie voor de H. Mis, het Sacrament van Heling (de vroegere Genezingsdienst) en het H. Lof in gebruik genomen. De andere liturgieën volgen later.

U vindt hieronder een paar toelichtende documenten:

- een artikel over de liturgieherziening in Reflectie, het Paasnummer van 2013, in Word

- een Pdf-document waarin de verschillen tussen de oude en de herziene liturgie worden weergegeven

- een Pdf-document met daarin het nieuwe gemeenteboekje

- drie Pdf-documenten met achtergrondinformatie over de VKK liturgie, vanuit het Engelstalige opleidingsmateriaal van de LCIS:

  "The History and Development of Christian Liturgy" by Ronald Rivett

  "Some elements of Liturgy" by Stern von Krusenstierna

  "Source Material" by James Wedgwood

In het voorjaar van 2014 werd een enquête gehouden onder de leden van alle kerkgemeenten. Daarin werd hun mening gevraagd over de herziene liturgie.
De resultaten vindt u in de volgende documenten:
Evaluatie Herziene Liturgie - Per vraag korte reacties.docx
Evaluatie Herziene Liturgie - Per vraag per kg alle reacties.docx