reflectie78(1-2).vp

COLOFON REDACTIE Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 0570 -562411 E-mail: info@quantumsymposia.nl Hendrik S. De Bruin Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Madelon van Oyen de la Rive Box Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Engelen begeleiden overledenen naar een onbestemd licht. Bovenste deel van het rechterluik van Jheronimus Bosch’ “Visioenen uit het Hiernamaals” (Palazzo Ducale, Venetië) Overgenomen uit: Boodschappers uit hogere sferen – de cultuurgeschiedenis van de engel. H. Vorgrimler, U.Bernauer, Th.Sternberg. Uitgeverij Kok/ Davidsfonds Leuven, 2002. DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum decembernummer 2004: 20 Oktober 2004 NB: Kopij svp inleveren als Word- of textbestand, via e-mail of op floppy disk REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1-2, september 2004, jaargang 1 Inhoud van dit nummer: 1 Lambèrt de Kwant: Reflecteren op Reflectie 2 Bp. Tom Degenaars: Een nieuw begin 3 Bp. Tom Degenaars: De VKK in de 21 ste eeuw 3 Bp. Frank den Outer: Van de regionaris 4 Bp. Frank den Outer: Zijn we op de juiste weg? 6 Pr. Ronald Engelse: Het koninkrijk der hemelen 7 Herbert van Erkelens: De glimlach van Krishna 10 Pr. Johan Pameijer: Oerbeelden in de religie 12 Pr. Frits Moers: Leven is op weg gaan met de dood 15 Lambèrt de Kwant: Suïcide en dan? 20 Lambèrt de Kwant: De bijnadoodervaring als zingeving 24 Paul van Oyen: Reïncarnatie? 26 Caroline Hulshof e.a.: Een reis naar Peru 28 Joanne Klink: De hemel op aarde 30 Lambèrt de Kwant: Naar een religieuze wetenschap? 32 Lambèrt de Kwant: Een paradigmaverandering? 34 Titus Rivas: Een hedendaagse extinctie-these 37 Lambèrt de Kwant: Boekbesprekingen 46 Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=