Reflectie1(3).vp

COLOFON REDACTIE Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 0570 -562411 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Madelon van Oyen de la Rive Box Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Illustratie uit La Divina Commedia (De Goddelijke Komedie) van Dante. Gravure van Gustave Doré: De Zon — verheerlijkte zielen Als bloesemkransen omgaven ons de rijen van geesten, die hun vreugde bezongen. Paradijs 12: 19-21 GEDRUKT BIJ : Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. ISSN 1574-2776 Alle kopij svp inleveren als Word- of tekstbestand, via e-mail of op floppy, danwel CD-ROM. NB! Verzoeke er op toe te zien dat uw tekstbestanden vrij zijn van computervirussen! REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 3, december 2004, jaargang 1 Inhoud van dit nummer: 1 Van de Redactie 3 + Frank den Outer Van de regionaris 5 Rien van Geet Een interview met ... 8 Peter O.Baaij Een interview met .... 10 Frank Kouwe Theo Mensink Buurkerken Utrecht Centrum 12 Hendrik de Bruin Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten 16 Frank den Outer Kerstmis en mensen van goede wil 18 Frits Moers De stilte van de duisternis 20 Johan Pameijer Engelen en mensen 23 Lambèrt de Kwant Het licht nu ervaren 25 J. Schippers e.a. Interview met Prof Dr Hans Gerding 29 Ludwig de Vocht De oorverdovende stilte van de theologen 31 Paul G. Van Oyen Eenheid in verscheidenheid 34 Reint Gaastra Zonde bestaat niet 37 Juriaan Kamp Voorwoord tot “Kosmische Visie” 38 Lambèrt de Kwant De Kosmische Visie van Ervin László 40 Frank de Outer Boekbespreking van P.v.Oyen’s boek Gitâ, deel 1 41 Lambèrt de Kwant Boekennieuws Sluitingsdatum kopij voor het voorjaarsnummer: 28 januari 2005

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=