Reflectie2(3&4).vp

COLOFON REDACTIE Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 0570 -562411 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer Hendrik S. de Bruin (vaste medew.) REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Madelon van Oyen de la Rive Box Sita Boonstra Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Maria en het kind Jezus, Naar een onafgemaakt schilderij van Leonardo da Vinci DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het voorjaarsnummer: 28 januari 2006 REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 3&4, december 2005, jaargang 2 Inhoud van dit nummer: 1. Informatief & Column Lambèrt de Kwant 3. Ter herinnering aan Karen den Outer-Sievers 4. Spiritualiteit is "in" 6. En verlaat de leermeester op tijd! (Reinout Koperdraat) 7. De blessing van de Shabbat 8. 2012... Alwéér het einde van de wereld 9. Het evangelie volgens Johannes (Paul G. van Oyen) 11. De positie van de vrouw in de Bijbel en in de kerk van Rome (Ronald Engelse) 13. Het huis met de zeven zuilen (Johan Pameijer) 16. Ite, Missa Est (Hendrik S. de Bruin) 18. Groei en Metamorfose van de godsdienst (Ben Fisser) 22. Jezus en zijn stambomen (Johan Pameijer) 25. Het donkere licht bij Johannes van het kruis (Lambèrt de Kwant) 28. Kerstmis en Nieuwjaar (Parciavl van Gessel) 29. Leer ons dat woord verstaan (+Peter O. Baaij) 31. Consecratie in Amerika (Gerda Baaij) 32. Van de regionaris (+Frank) 35. Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten (Hendrik S. de Bruin) 40. Boekbesprekingen (Lambèrt de Kwant)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=