Reflectie3(1).vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072-5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer Hendrik S. de Bruin (vaste medew.) REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl VOOR BETALINGEN, GIFTEN EN BIJDRAGEN : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Rudolf H. Smit Rob Veltkamp (de reproducties van oude foto's zijn ook door hem ingescand) OMSLAGILLUSTRATIE: Tulp – foto: Rudolf H.Smit DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomerjaarsnummer: 15 mei 2006 REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 3 , voorjaar 2006 Inhoud van dit nummer: 1 Een inleiding bij dit jubileumnummer 2 Mgr. Goetmakers 3 Een schatkamer èn een restaurant voor fijnproevers 5 God in Beelden 8 Overpeinzing – Over 'geven en nemen' 9 De mogelijkheid van interreligieuze dialoog 11 Het mannelijke en het vrouwelijke principe in de Edda 15 Priesterwijding 17 Een Christerlijke Bodhisattva 19 Bij een negentigjarig bestaan 20 Nu we 90 jaar zijn, worden we getest op onze dynamiek 22 Muziek en het verborgen leven van de cellen 24 De Vrij-Katholieke kerkmuziek 25 De gezongen liturgie 26 Matthäuspassion in het Nederlands ... Moet dat zo? 27 De mythe van de mis 30 De Vrij-Katholieke Kerk: luctor et emergo 32 Negentig jaar Vrij-Katholieke Kerk (1916-2006) 35 Negentig jaar een vrije, algemene kerk... 37 Interview met een nieuwe priester – Cees Hayes 39 Wetenswaardigheden uit de Kerkgemeenten 43 Boekbesprekingen – nieuwe boeken uitgelicht

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=