Reflectie 3(4).vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072-5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Thea Herbrink Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Rinus van Warven OMSLAGILLUSTRATIE: Detail van het beeld van O.L.V. van Beauraing (B). Foto: mgr. Maurice Warnon, voorzittend bisschop DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: Euro 17,50 De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het voorjaarsnummer: 5 februari 2007 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 4, jaargang 3 , winter 2006 Inhoud van dit nummer: 1. Inleiding & Thomas in discussie (Prof. Riemer Roukema) 2. De Betovering van Kerstmis (Johan Pameyer) 4. Een 'Zoon' is ons gegeven (Frits Moers) 6. Duisternis belicht 8. Kerstfeest, méér dan de verjaardag van Jezus (Lambèrt de Kwant) 10. Kerst, ietsisme en nietsisme (column Lambèrt de Kwant) 12. Hoe het geestelijke klimaat rondom de vorige eeuwwisseling het begin van onze kerk beïnvloedde (+ Frank den Outer) 14. Het priesterschap – waarom bleef dat eeuwenlang voorbehouden aan mannen? (+ Frank den Outer) 17. Doet dit tot Mijn gedachtenis (Edith Raats) 19. Een reactie op voorgaand artikel (Frits Moers) 21. Applaudiseren tijdens de Consecratie (Parcival van Giessel) 22. Van duifjes naar tabernakel (Hendrk S. de Bruin) 24. Internet, John van Schaik 25. Boekeninfo (Lambèrt de Kwant) 28 Open uw hart voor de natuur (Rudi Jansma)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=