reflectie14(3).vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072-5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Thea Herbrink Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILLUSTRATIES IN DIT NUMMER: Rudolf H. Smit, e.a. OMSLAGILLUSTRATIE: Rudolf H. Smit DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het winternummer: 15 november 2007 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 3, jaargang 4, herfst 2007 Inhoud van dit nummer: 1. Inleiding tot dit nummer 2. Mijmeringen bij een sterrenhemel (Lambèrt de Kwant) 3. Citaat uit het boek De Acht, van Katherine Nevelle 4. Verliefd op je eigen Cellen (Eric G. Guns) 6. Over het eenzijdige Gods- en Mensbeeld (+ Frank) 11. Godsbeelden door spirituele regressie - II (Gert Jan v.d. Steen) 15. 25-jarig jubileum VK-Kerk gemeente Raalte 16. Goedertierenheid of Chèsèd? (Paul van Rooijen) 20. Het fenomeen Reli-thrillers (Lambèrt de Kwant) 23. Oeroude wijsheid voor kinderen (Lambèrt de Kwant) 24. Ontheemde zielen (Jan Wicherink 2 8. Boekeninfo (Lambèrt de Kwant) 29. Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=