Relfectie 5(1)voorjaar2008.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072-5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Thea Herbrink Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILLUSTRATIES IN DIT NUMMER: Rudolf H. Smit, e.a. OMSLAGILLUSTRATIES: Pam G. Rueter DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomernummer: 15 mei 2008 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 5, voorjaar 2008 Inhoud van dit nummer: 1. Meer dan een woord vooraf (Frits Moers) 2. Column van Lambèrt de Kwant 4. Wat heet Katholiek? (Ojas Th. de Ronde) 7. Wat is Esoterie? (Gerrit Jan van der Steen) 10. De zeer bijzondere BDE van Thomas Benedict Mellen (2) 12. Het Liefde-Chakra (Johan Pameijer) 14. Over gezangen en liturgische muziek van de VKK (+ Frank) 17. Gedichten van Hein Stufkens 18. Over Stilte (+ Frank) 20. Laat ons bidden (Nelly Schouw-Zaat) 22. Het Leven – Voorbij het lijden 23. Eindeloos Bewustzijn (recensie Lambèrt de Kwant) 27. Boekeninfo (Lambèrt de Kwant) 29. Spiri Classica (Lambèrt de Kwant) 32. Wat de Vrij-Katholieke Kerk? 33. Over de Auteurs

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=