Reflectie 5(4) winter 08.vp

Noten * * * * Wijsheid Aspect van onze Heilige Vrouwe X Frank De eucharistieviering wordt in de meeste kerkgemeen- ten voorafgegaan door de Bezinning op de Wijsheid. Deze bezinning begint met een proloog: ‘Ziet, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zij heeft haar zeven zuilen opgericht. En zij spreekt: van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vóór de eerste tijden der aarde … Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden’ . Er volgen dan vrije citaten uit het oudtestamentische bijbelboek Spreuken [1] Een rijke aanvulling hierop vinden we, ook in het Oude Testament, in het boek Wijsheid [2], [3] dat een vroege ervaring (200-30 v.Chr.) weergeeft van het Oude Volk. Het is neergeschreven door een onbekende, in een ont- wikkeld Grieks, en dus niet zoals de traditie het wil - door Salomo: Wijsheid is de ademtocht van Gods kracht en de reine afstraling van de heerlijkheid van de Almachtige: daarom kan niets onreins tot haar komen. Zij is de glans van het eeuwige licht, een vlekkeloze spiegel van Gods kracht en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij één is, vermag zij alles. Hoewel zij zichzelf blijft, vernieuwt zij alles. Zij is schoner dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Met het daglicht vergeleken, gaat zij dit verre te boven. Noten 1. Spr 8:1, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 en 35 2. W 7:25, 25, 26, 27a, 29. Hierboven een grotendeels aaneengesloten deel (met weglating van vers 27b en 28), in een vertaling gebaseerd op de NBG- (1952) en KBS- (1978/1995) vertaling. 3. Ook in de Psalm van de Wijsheid uit de Vespers zingen we hierover.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=