7(1)10

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@upcmail.nl Mgr P.O.Baaij Frits Moers, eindredacteur REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Engel Schilderij van Akiane DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomernummer 2010: 15 mei 2010 Het zomernummer verschijnt in junil 2010 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 7, voorjaar 2010 Inhoud van dit nummer: 1. Van de Regionaris 3. Mijn spirituele carnaval (Aat-Lambèrt de Kwant) 5. Goddelijke Leegte (Anita Hoevenaars) 8 Intuïtie als Kanaal... (Hans Feddema) 10. De vier edele waarheden van Schopenhauer (Dennis de Kool) 12. Ghandi’s geweldloosheid als levenshouding (Hans Feddema) 14. Vrij zijn in het hier en nu - over Osho (Ojas Th. de Ronde) 16. Verborgen geschiedenissen (Johan Pameijer) 18. Het adelaarsjong (Aat-Lambèrt de Kwant) 19. Akiane Kramarik, wonderkind of instrument? (Marlies Buschman) 20. Herinneringen aan een geestelijk bestaan vóór de conceptie (Titus Rivas) 23. Proloog Reis naar het Licht (Jaap Hiddinga) 26. Uitstekend boekje over bijna-doodervaringen (Rudolf H. Smit) 28. Licht op boeken (Aat-Lambèrt de Kwant) Achterzijde: Wat is de VKK?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=