Refl Herfst 2010 7(3).vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@upcmail.nl Mgr P.O.Baaij Frits Moers, eindredacteur REDACTIEADRES: Waterinkweg9 8151 AJ Lemelerveld Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Ondergesneeuwd Boeddhabeeldje foto: Rudolf Smit DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het winternummer 2010: 15 november 2010 Het winternummer verschijnt in december 2010 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 3, jaargang 7, herfst 2010 Inhoud van dit nummer: 1. Woord vooraf; Van de Regionaris 3 Column Aat de Kwant 5 Gnosis versus Gnosticisme (Johan Pameijer) 8 COMPASSIE - Verbindende kracht in een verscheurde wereld (Ojas Th. de Ronde) 12 A Way of Life (Jan Wibbelink) 14 Zeker Weten (Peter van der Wurf) 16 Een nieuw pleidooi voor het Tibetaanse Jezusevangelie (Johan Pameijer) 19 Woord zoekt Woord (Aat de Kwant) 22 Bijna Dood en werkelijk Dood (Hfdst 2 uit boek van David Fontana) 25 Boekennieuws (Aat de Kwant) 27 De Liefde Zelf (gedicht van Lydia Schaap)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=