VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Ons tijdschrift 75 jaar
75 Jaar Vrij-Katholiek denken in woord en beeld

Tom Fokker

Ja, toch wel iets om even bij stil te staan, al wordt het misschien zo op het eerste gezicht een droge opsomming van namen en data in vergeeld feiten materiaal.

Stichters

Stichter-bisschoppen C.W. Leadbeater en J.I. Wedgwood

Al bladerend door de vele oude jaargangen die ik heb kunnen doorkijken, rijgen nostalgisch bekende namen zich aaneen in nog steeds uiterst actuele en lezenswaardige artikelen. O.a. van onze Stichter-bisschoppen, James Ingall Wedgwood, Charles Webster Leadbeater en vele andere harde werkers, die hun leven onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk in dienst stelden van onze Heer en Meester, de Christus, en Zijn kleine wereldkerk.

De eerste uitgave verscheen in mei 1923 onder de naam: "De Liberaal Katholieke Beweging" en wel als officieel orgaan van de "Liberal Catholic Church in Nederland".

VK BewegingHet titelblad had een uiterst kunstzinnig art-déco ontwerp van de heer A.J. Kurvers, in die vervlogen tijden de penningmeester van onze St. Gabriëlskerk in Amsterdam. In die dagen nog een vereniging onder de naam: "De Vereeniging, de Liberaal Katholieke Kerk te Amsterdam".

Al reeds in november 1923, en wel bij het 7e nummer, vond er een naamsverandering plaats. Het werd nu de "Vrije Katholieke Beweging" officieel orgaan van de "Liberal Catholic Church in Nederland". Een jaar later veranderde de naam in de "Vrije Katholieke Beweging" van de Vrije Katholieke Kerk. Een naam die men handhaafde tot april 1926. Vanaf die datum werd het de voor velen bekende naam: "De Vrije Katholiek", waarvan de verzorging en opmaak toentertijd in handen was van de Stichting Ruysbroeck.

Verder bladerend door dit oude en toch nog steeds interessante documentatie materiaal, lees ik dat in april 1934, het eerste nummer van de eerste jaargang van de "Het Vrije-Katholieke Tijdschrift" van onze kerk in het toenmalige Nederlands-Indië werd uitgegeven door de Stichting Ioannes Babtistes te Batavia. Deze uitgave was echter helaas geen lang leven beschoren, er is maar één jaargang met 12 nummers verschenen. Pas in het jaar 1937 zien we een verbinding tot stand komen in een maandblad voor Nederland en Nederlands-Indië, met de naam: "De Vrije Katholiek". Deze naam bleef gehandhaafd tot april 1955, want in dat jaar werd de naam, conform de vermelding in "Het Staatsblad", gewijzigd in "De Vrij-Katholiek". Deze noodzakelijke naamsverandering kwam mede aan het licht toen onze toenmalige regionaris, mgr. A.W. Goetmakers, de onderscheidene plaatselijke Vrije Katholieke Verenigingen, juridisch samensmeedde tot één Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Een uiterst donkere periode in het bestaan van onze Kerk was wel de 2e Wereldoorlog. Soms werd er een verschijningsverbod opgelegd om onbegrijpelijke redenen, waarschijnlijk een poging van de bezetter om het werk van onze Kerk te bemoeilijken.

Verder bladerend lees ik, hoe de basis van onze Kerk in Nederland al in het jaar 1913 werd gelegd. Mgr. Wedgwood was namelijk in 1913 in de Oud-Katholieke Beweging in Engeland tot priester gewijd en was als zodanig werkzaam in de jaren 1913 tot 1916. Deze beweging stond toen onder leiding van Mgr. Mathew. In 1913 logeerde Mgr. Wedgwood bij mevrouw Van der Hell in Den Haag en werd zij in 1913 gedoopt en door Mgr. Mathew gevormd. Later werd zij het eerste lid van onze Kerk in Nederland.

Het tweede lid van onze Kerk was de heer P.M. Cochius. Hij werd op 13 april 1916 in Londen door onze stichter-bisschop Mgr. J.I. Wedgwood gedoopt en op 24 september 1920 in de Private Chapel van mevrouw Van der Hell door bisschop Wedgwood tot de eerste priester in Nederland gewijd.

In verband met de plaatsingsruimte in VKVisie zijn dit slechts enkele indrukken. Ze spreken echter voor zichzelf en geven iets weer van een voor ons groots en indrukwekkend verleden waar door de gedrevenheid van vele leden in de loop der jaren in 34 plaatsen in Nederland kerkgemeenten zijn geweest en waar nu nog in 12 gemeenten zeer actief gewerkt wordt.