VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Home Boven Volgende

Van de eindredacteur

Markus van Alphen

Aan het einde van de eerste helft van het kerkelijk jaar is het gepast ons even te bezinnen over wat men in de afgelopen periode geleerd heeft. Want nu, in de tweede helft van het kerkelijk jaar, die loopt van Heilige Drievuldigheidszondag tot Allerzielen en Allerheiligen, wordt van ons verwacht dat wij toepassen en in ons dagelijks leven uitdrukken, dat wat wij geleerd hebben. Hiertoe hebben alle zondagen na Drievuldigheid een eigen intentie, intenties die de bijbehorende periode doordringen.

Wat mij vooral in de afgelopen tijd bezig houdt is het begrijpen van beperking, en de beperkingen die wij onszelf opleggen. In een vorig artikel heb ik dit als het drukken van stempels omschreven. Weer ervaar ik hoe moeilijk het is om een visie, waar ik het niet mee eens ben, een visie bij mij bedrukt met een stempeltje "verkeerd", te aanvaarden als zijnde de volwaardige mening van een ander, die daartoe alle recht heeft. Voor een redacteur van een blad zoals dit is de taak niet altijd even makkelijk, maar zeer zeker leerzaam. Het blad is geenszins een afspiegeling van de visie van n persoon, maar een momentopname van de ideen van allen die daartoe een inbreng hebben gehad. Een ander te begrijpen en zijn of haar visie te aanvaarden zonder de eigen visie los te hoeven laten, is een vorm van opheffen van beperkingen. Aan de keerzijde geldt dat ieder idee dat tot woorden gereduceerd wordt per definitie een beperking opgelegd krijgt. Toch moeten wij het veelal wel doen met woorden.

Het is frappant hoe bij elk nummer van de VKVisie er telkens meer materiaal aangeleverd wordt dan de hoeveelheid die wij daadwerkelijk kunnen plaatsen. Zo ook bij dit nummer. Onder de gebeurtenissen in de afgelopen periode is het presenteren van het boek De Mythe van Christus van onze mederedactielid priester Johan Pameijer, waarover u elders in dit blad kunt lezen. Ook een ander van onze priesters, Tom Fokker, heeft zijn nieuwste boekje voltooid over de wijdingen in de Vrij-Katholieke Kerk. In dit boek legt Tom zijn visie over de wijdingen op een eenvoudige, niet-technische manier uit, gebruikmakend van het beeld van een huis. Wederom is er niet genoeg ruimte om hier uitgebreid op in te gaan in dit nummer; het boekje is zeer zeker het lezen waard. Het boekje is te bestellen via uw kerkgemeente of direct van de auteur (036-5367228).

In dit nummer ontbreekt de ruimte, het volledige programma van het komende kerkcongres op te nemen. Het congres (of zo u wil, zomerdriedaagse), met als opschrift De Roep van de Moeder, vindt plaats op 19, 20 en 21 juni aanstaande. Folders liggen bij alle gemeentes; ook kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hooghiemster 0343-515490.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten bij het kerkcongres, zo niet, dan wensen wij u een mooie zomer toe. In ieder geval, veel leesplezier!