VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Nieuws uit de Kerkprovincie

X Philip

+PhilipOp zondag 1 maart ontving Arpad Szombathelyi in onze Raaltense kerkgemeente de deurwachterwijding. Eveneens de deurwachterwijding ontving Eric van Brakel en wel op zondag 8 maart in de kerkgemeente te Den Haag. Op zondag 15 maart jl., werd aan subdiaken Markus Fr. van Alphen in onze kerkgemeente Haarlem/Bloemendaal de wijding tot diaken verleend. Op 29 maart ontving Ronald Engelse de wijdingen van lezer en exorcist, terwijl in diezelfde dienst Ruvin Usmany de wijding van exorcist werd verleend.

Palmzondag 5 april mocht ik vervolgens in onze Naardense kerkgemeente en wel onder grote belangstelling 5 sacramenten van het Vormsel toedienen aan Hilde Knijn, Elyane Knijn, Kitty van Pelt, Mary-Jane de Moraaz-Imans en Imre van Silfhout.

Op diezelfde dag ontving priester Arnoldo Martin Salzmann uit handen van onze voorzittend bisschop Johannes van Alphen, in de San Miguel Arcangel Kerk te Mendoza, kerkprovincie ArgentiniŽ, de bisschopswijding.

Op Witte Donderdag vond zoals gebruikelijk tijdens de Heilige Mis de wijding van de Heilige OliŽn voor het nieuwe jaar plaats.

Zondag 26 april ontving Attie Zwanink in onze Utrechtse Kerkgemeente het Heilig Vormsel en op zondag 10 mei mocht ik in onze Amsterdamse kerkgemeente, toegewijd aan St. GabriŽl, eveneens het sacrament van het Vormsel toedienen aan Paul Henneman.

Op zaterdag 16 mei waren wij aanwezig bij de presentatie van priester Johan Pameijer's derde boek, "De Mythe van Christus". Dit vond onder grote belangstelling plaats tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van uitgeversmaatschappij Paul Kluwer, Ankh-Hermes, in de LebuÔnuskerk te Deventer. We mochten ons verheugen in een schitterende naar-buiten-treding van onze Kerk, zowel tijdens de presentatie en in de diverse uitermate interessante gesprekken met de vele bezoekers aan onze V.K.K. stand, als tijdens diner en bootreis op de IJssel, die Paul Kluwer ons aan het einde van deze intensieve feestdag aanbood. Wij hebben de directie van Ankh-Hermes onze dank overgebracht namens onze Kerk, voor de ruimte en waardering die wij die dag mochten ontvangen. Ook mogen wij priester Pameijer dankbaar zijn voor het vele p.r. werk dat hij in boeken zowel als in lezingen voor het openbare voetlicht, voor onze kerk doet.

Tot slot vermelden wij nog de ingetogen viering van het 35-jarig bestaan van onze Maastrichtse Kerkgemeente St. Franciscus. Voor een meditatieve midweek waren wij te gast in de Cisterciťnzer(Trappisten)-Abdij van Lilbosch te Echt in Limburg. In gesprekken bleek ons dat wij in spirituele zin dicht bij elkaar staan. Naast de gebruikelijke verstilde kerkelijke plechtigheden in de kloosterkerk, waren er zen-meditaties, boeiende uiteenzettingen over de belevingswereld van Hildegard von Bingen. Het Hoogfeest van Hemelvaart beleefden wij weer binnen onze eigen Liturgie in de kerkruimte te Maastricht. Een bijzonder woord van dank aan e.a. priester Theo Werink, die ťťn en ander zo voortreffelijk organiseerde, is hier zeker op z'n plaats.

Van onze nieuwgewijde priester Hans Ritzer ontvingen wij het verzoek een dankwoord aan u over te brengen: "graag wil ik u danken voor alles wat u voor mij, in welke vorm dan ook, hebt betekend, om deze onvergetelijke dag tot een onuitwisbare te maken".