VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven

Mission del Santissimo Sacramento

In het maartnummer van 1997 van dit blad, werd in een artikel een rapportage gegeven over de stand van zaken van onze kerk internationaal gezien. Een van onze abonnees uit de Verenigde Staten, priester William Wils, wees ons op een erratum. In zijn brief schrijft hij: "…vermeld dat 'In Sacramento in Noord California worden dagelijks twee kerkdiensten gehouden.' Dit is niet juist. Er is geen Kerk of Parochie in Sacramento in Noord California. De fout ligt hieraan: Er is een Spaanssprekende gemeente in Los Angeles 'Mission del Santissimo Sacramento' waar wijlen priester Rolando Garbalosa soms twee diensten hield vanwege de kleine ruimte. Rolando overleed enige jaren geleden. De gemeente heeft nu een Engelssprekende priester, de eerwaarde heer Robert Ellwood, die oorspronkelijk (2 jaar geleden) met St. Alban North Hollywood was verbonden…". Aldus priester Wils, met dank voor uw bericht. Toen ik verleden zomer in California was, wist men mij te vertellen dat de belangstelling voor deze diensten soms zo groot was, dat communie uitgereikt werd via een raam, dat in de muur van het hoogkoor gelegen was, aan de mensen die wegens gebrek aan ruimte binnen de kerk, buiten het gebouw de dienst volgden.