VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven

Per VKK-bus naar de ABS in Engeland

Het Centraal Kerkbestuur in Nederland onderzoekt of er belangstelling bij de kerkleden en belangstellenden bestaat voor een speciale busreis naar Engeland. Zoals bekend wordt volgend jaar in de Engelse plaats St. Alban, dichtbij Londen, de Algemene Bisschoppelijke Synode gehouden, in combinatie met bijeenkomsten van de Internationale Clericale Synode en een Internationaal Kerkcongres.

Wie serieuze belangstelling heeft om per bus naar Engeland te gaan kan dit melden bij mevr. E. Jager-Langedijk, Componistenpad 148, 3816 DM Amersfoort, tel. 033-4729859. Afhankelijk van het aantal reacties kan nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van een busreis.