Reflectie2(1).vp

COLOFON REDACTIE Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072 -5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer Hendrik S de Bruin (vaste medew.) REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl LAYOUT: Rudolf H. Smit FOTO’S IN DIT NUMMER: Nelly Schouwen-Zaat Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Jezus Christus volgens Leonardo da Vinci. Deel van het wereldberoemde maar beschadigde fresco dat het Laatste Avondmaal verbeeldt GEDRUKT BIJ : Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. ISSN 1574-2776 Jaarabonnement: 17,50 Euro Alle kopij svp inleveren als Word- of tekstbestand, via e-mail of op floppy, danwel CD-ROM. NB! Verzoeke er op toe te zien dat uw tekstbestanden vrij zijn van computervirussen! REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, maart 2005, jaargang 2 Inhoud van dit nummer: 1 Van de Redactie: Onwaarschijnlijk? Column Hoodredacteur 4 Klaas Laan Elke maaltijd een communie – een pleidooi 7 Paul G. Van Oyen God als Moeder 8 Ervin Laszlo De toegang tot het Akasha-veld 11 Johan Pameijer Ontwaakt, gij die slaapt! 13 R.H. Sw. Persaud Gnosis en psychologie van het Hindoeïsme 15 A.Broekhuysen & Petra Schuurmans De toekomst van de religie 17 René Rodenburgh Over de heilige drievuldigheid 20 Anneke de Bruijn- Tharner Dantes Divina Commedia 26 +Frank den Outer Inwijding, slapen, sterven en opstanding 28 +Frank Van onze regionaris 29 H. S. De Bruin Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten 33 Boekennieuws Nieuwe Boeken 35 Boekeninfo - kort Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 15 mei 2005

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=