Reflectie 2(2)05.vp

COLOFON REDACTIE Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072 -5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer Hendrik S de Bruin (vaste medew.) REDACTIEADRES (OOK VOOR ABONNEMENTEN!): Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl LAYOUT: Rudolf H. Smit ILLUSTRATIES IN DIT NUMMER: Afbeeldingen uit het boek “Water weet het antwoord”, uitgave van Ankh Hermes, Deventer. Verder enkele reproducties van schilderijen en tekeningen van Leonardo da Vinci OMSLAGILLUSTRATIE: van Maritgen Matter (zie artikel over de Kabbala) GEDRUKT BIJ : Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. ISSN 1574-2776 Jaarabonnement: 17,50 Euro Alle kopij svp inleveren als Word- of tekstbestand, via e-mail of op floppy, danwel CD-ROM. NB! Verzoeke er op toe te zien dat uw tekstbestanden vrij zijn van computervirussen! REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 2, juni 2005, jaargang 2 Inhoud van dit nummer: 1 Voorwoord van de Redactie Column – Lambèrt de Kwant 3 Dankwoord Bisschop Peter 4 Kabbala – een mystieke levensboom (Maritgen Matter) 8 Het geheim van de naam (Johan Pameijer) 10 “God zingt mij” (Patricia van Oosten) 12 De Bergrede (Paul van Oyen) 15 Zoek een leermeester! Zo snel mogelijk! (Paul van Oyen) 16 Onze kerk, een uitzonderlijke mensengemeenschap binnen de samenleving? (+ Frank den Outer) 17 Bij het overlijden van Theo Singendonk 18 God ter sprake – priesterwijding en het vrouwelijk aspect (+ Frank) 19 Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten (Hendrik S. De Bruin) 22 Boekbesprekingen en nieuwe boeken (Lambèrt de Kwant) 29 Publicaties Vrij-Katholieke Kerk Achterpagina: Radioprogramma’s OHM Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 10-8-2005

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=