1-Reflectie 4(1)vrj07.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Tel: 072-5119619 E-mail: info@quantumsymposia.nl Rien van Geet Thea Herbrink Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILUSTRATIES IN DIT NUMMER: Rinus van Warven OMSLAGILLUSTRATIE: De Engel Metraton Fillippo Brunelleschi, Florence, 1401 DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: Euro 17,50 De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomernummer: 15 mei 2007 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 4 , voorjaar 2007 Inhoud van dit nummer: 1. Woord vooraf ; Column Lambèrt de Kwant 3. Naastenliefde en Advaita (Douwe Tiemersma) 5. Toekomst van kerk en religie opnieuw ter sprake gebracht (Frank Kouwe) 9. Godsbeelden (Frank Kouwe) 15. Het herontdekte, oeroude Hebreeuwse vrouwelijke Godsbeeld, een completering van de Christelijke, mannelijke Godsnaam (+ Frank de Outer) 18. De APOCALYPS, "Ontwaakt, gij die slaapt" (Johan Pameijer) 20. Ons lichaam als thuisbasis voor spirituele ontwikkeling (Peter Kampschuur) 25. "Het intentie-experiment" (Lynne McTaggart) 27. Een mysterieuze, lachende Jezus (Johan Pameijer) 28. Boekeninfo (Lambèrt de Kwant)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=