Reflectie 5(4) winter 08.vp

Geachte lezeressen en lezers Hiermee het laatste nummer van kalenderjaar 2008. We hopen met deze uitgave een mooie afsluiting te geven van onze vijfde jaargang. Met dit nummer dan ook de introductie van ons nieuwe re- dactielid, mevrouw Anita Hoevenaars. Zij werkte al mee aan deze ‘Reflectie’ en is vooral ingezet binnen de eindredactie, omdat de belasting daarvan voor één persoon toch wel wat te veel werd. Anita stelt zichzelf even voor aan het einde van haar artikel Liefde, en de oorzaak van ons lijden. (zie elders in dit blad). In dit winternummer dan allereerst een kerstwens van onze regionaris, Mgr. Frank den Outer. Er zijn nogal wat artikelen geplaatst die gerelateerd zijn aan Kerstmis, het geboortefeest Kerstmis en feesten binnen die (ruimere) Kersttijd. In die artikelen ontmoeten we nogal te on- derscheiden benaderingen, want Kerstmis en wat daarmee sa- menhangt, kunnen in grote verscheidenheid worden gezien en beleefd. Zo zijn o.a. de evangeliën weliswaar geen strakke his- torie en evenmin altijd letterlijk op te vatten verhalen, maar álles wat ons dierbaar is ‘in Kerstmis’ hoeft nog niet met ene stelligheid overboord gegooid te worden. Iets wat niet of nau- welijks betrouwbaar vast te stellen is, kan dan wel met een persóónlijke visie benaderd worden én met een persoonlijk be- leven, maar daarbij kan geen sprake zijn van ‘beweringen met stelligheid’, zoals dat in een tweetal artikelen over “Kerst” tot uitdrukking komt. Zo heeft bij voorbeeld een volkstelling in het Romeinse imperium, in het begin van onze jaartelling, wel degelijk plaatsgevonden, al was dat dan na het jaar 6 A.D. Of Jezus dan in het jaar ‘nul’ of in 7 A.D. geboren zou zijn, doet niets af aan datgene wat we met Kerstmis in wezen gedenken. Daarnaast geeft het (kerst)artikel Jij bent mijn geliefd kind (Ojas Th. de Ronde) ons een mooie kijk op een “wereldwijde Epifanie”. Naast artikelen die in verband staan met het geboortefeest Kerstmis, zijn er nog andere - van andere aard - ter lezing en overweging. Gaat uw gang! Onze hoofdredacteur schrijft u in deze Inleiding nog het vol- gende: Uw spirituele ervaring in Reflectie Reflectie mag zich verheugen op veel waardering al zijn er na- tuurlijk ook wel opmerkingen. Als redactie leunen we dan ook nooit achterover. Zo willen we ook aan de vormgeving de no- dige aandacht schenken. En wat we ook nog steeds missen, zijn uw ervaringen! De VKK is een ervaringskerk, waar niet het dogma, maar de beleving en ervaring veel aandacht krij- gen. Het dagblad Trouw heeft een rubriek waarin lezers over hun ervaringen vertellen en die rubriek wordt veel gelezen. Wat we graag zouden zien, is dat U, als Reflectielezers, ons eens over uw ervaringen vertelt. We zouden die graag in Reflectie willen plaatsen. Dat kan natuurlijk onder uw eigen naam, maar ook onder een schuil- naam, als u dat liever heeft. Wat ook mogelijk is, is dat ik u persoonlijk interview. Meestal zal dit telefonisch gaan, zoals dit ook vaak gebeurt in mijn programma ‘Kwantpunt’. (www.indigosoulstation.nl ) Uiteraard krijgt u het interview van tevoren te lezen en wordt het alleen na uw fiat gepubli- ceerd. Ik denk, dat u met dergelijke ervaringsverhalen veel le- zers een groot plezier zult doen. Bel of mail mij gerust: 072-5119619 of: Lambert43@chello.nl Lambert de Kwant. De redactie van ‘Reflectie’ wenst u allen een gezegende Kerst en een voorspoedig, inspirerend 2009. Maar dan ook nog even dit: in april 2009 verschijnt ons voor- jaarsnummer Sluitingsdatum voor kopij is 16 februari 2009. Frits Moers, eindredacteur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=