Reflectie 6(1) voorjaar 09.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@chello.nl Rien van Geet Anita Hoevenaars (eindredactie) Frits Moers, eindredacteur Frank den Outer REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit ILLUSTRATIES IN DIT NUMMER: diverse kunstenaars; en van Rudolf Smit OMSLAGILLUSTRATIES: Venetië - foto Rudolf Smit DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomernummer 2009: 25 mei 2009 Het zomernummer verschijnt in juli 2009 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 6, voorjaar 2009 Inhoud van dit nummer: 1 Woord vooraf & Enge man (column Lambèrt de Kwant) 3 Lijden, dood en opstanding (Ojas Th. de Ronde) 8 Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis ( X Frank den Outer) 9 Philippus en de opstanding Johan Pameijer 13 Zoektocht naar … Jezus en Paulus (Rachel Sonius) 14 Mystiek als Mysterie van Eenheid (Frits Moers) 18 In Memoriam priester Piet Veltkamp 19 Slechts menselijke warmte (Rob Droog) 20 Liefde en de oorzaak van ons lijden, dl. 2 (Anita Hoevenaars) 22 In Memoriam priester Wim Fokker 23 De vele goden van ons geloof (Theije Twijnstra) 26 Over het leven van... Loslaten (Yvette Bender) 27 Voorbij (Gedicht van Willy Hensen) 28 Profiel: Sytse Buwalda (Lambèrt de Kwant) 30 Boekenvaria (Lambèrt de Kwant) 32 Spiri classica (Lambèrt de Kwant) 34 Wat is de Vrij-Katholieke Kerk? * * *

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=