Reflectie 8(1) voorjaar 2011.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@upcmail.nl Mgr P.O.Baaij Frits Moers, eindredacteur REDACTIEADRES: Waterinkweg9 8151 AJ Lemelerveld Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: De Zandlopernevel Ook bekend als "Oog van God" Voor uitleg, zie pagina 22 DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het zomernummer 2011: 5 juni 2011 Het zomernummer verschijnt half juli 2011 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 1, jaargang 8, voorjaar 2011 Inhoud van dit nummer: 1. Woord Vooraf & Officiële mededelingen van de Regionaris 2. Religie als Her-Verbinding ( X P.O.Baaij) 3. Bisschopszegel X G.J.v.d.Steen 4. Meer vanuit het hart (column Hans Feddema) 4. Boeiende interviews op Kwantpunt (Aat-Lambèrt de Kwant) 5. We zijn er al 2000 jaar mee bezig (Theo Mensink) 7. Rabboeni ... Meester! Het ontkende geheim van Maria Magdalena (Ojas Th. de Ronde) 11. Advent na Kersttijd (Johan Pameijer) 15. Rubriek: De Opinie van .... (Aat-Lambèrt de Kwant) 17. Hoger Bewustzijn of Ontwakend Bewustzijn? (Aat-Lambèrt de Kwant) 21. Overgave aan de verborgen schat (Lydia Schaap) 23. Over het leven van... (Peter van de Wurf; Dianne Bosch) 25. Compassie - de omarming van de mensheid in universaliteit en religiositeit (Rachel Sonius) 30. Boekeninfo (Aat-Lambèrt de Kwant & Rachel Sonius) 33. CD-Klassiek Achterpagina: Wat is de VKK? Gedichten van Theo van Reen op pagina's 6, 29 en 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=