VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Ankh-Hermes en De Mythe van Christus

Jean Wolters

Aan de overkant van de IJssel hadden we een prachtig uitzicht op de 13e-eeuwse Hanzestad Deventer. De 17e-eeuwse torenbekroning van de Grote of LebuÔnuskerk uit de 15e eeuw met haar 11e-eeuwse crypte, prijkte fier boven de stadse daken uit en koesterde zich in het felle zonlicht. Daar, in dat Godshuis en in de aangrenzende Mariakerk, zou het allemaal plaatsvinden: de grootse jubileumviering van uitgeverij Ankh-Hermes, die al 75 jaar spirituele boeken onder de mensen brengt, en de voor onze kerk belangrijke presentatie van het nieuwe boek van onze eerstaanwezend priester van de kerkgemeente Raalte, Johan M. Pameijer.

Ankh-Hermes

Pr. J. Pameijer, Mgr. Ph. Draaisma en Dhr. P. Kluwer (voorheen directeur, thans commisaris van Ankh-Hermes)

Om in de koekstad te komen werden we met een pontje naar de andere oever van de Sallandse rivier vervoerd, waarna we, lopend door enkele pittoreske straatjes, bij de hoofdingang onder de grote toren kwamen. In de kerk naast de absis kregen we een stand toegewezen, een stand waar de bij de jubilerende uitgever uitgebrachte boeken van Johan Pameijer, "Symboliek in de EvangeliŽn", maar vooral zijn nieuwste boek "De Mythe van Christus", konden worden geŽtaleerd. Ook hadden we van de uitgevers, Nicole de Haas en Adrie Steenbergen, toestemming gekregen om in onze kraam onze kerk te promoten. De bezetting van onze kraam bestond uit Johan Pameijer met zijn vrouw Riet, Mgr. Draaisma en zijn vrouw Frida, Joke Wolters-Stok en ikzelf.

Mythe van ChristusOm tien uur gingen de deuren open voor het grote publiek. Al snel werd onze stand door velen bezocht. Behalve voor de boeken van priester Pameijer was er ook veel belangstelling voor ons kerkelijk gedachtegoed. Door veel bezoekers werden vooral de volgende vragen gesteld: Wie zijn jullie eigenlijk? Wat is het verschil tussen de Oud-Katholieke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de protestantse kerken en de Vrij-Katholieke Kerk? Is uw kerk ook dogmatisch? Hoe denken jullie over reÔncarnatie? Wat is het verband tussen esoterie en jullie kerk? Werken jullie ook met ongeziene krachten? Gelukkig konden we door de toch wel grote bezetting van onze kraam de mensen ruimschoots mondelinge informatie verstrekken. Ook de nieuwe informatieve folders vonden gretige aftrek onder de passerende bezoekers. De voormalige directeur, thans commissaris, van uitgeverij Ankh-Hermes, Paul Kluwer, bezocht ook onze stand en ging een geanimeerd gesprek aan met onze Regionaris en de aan deze uitgeverij verbonden auteur van de kerkgemeentete Raalte. Ook vele leden van verschillende kerkgemeenten uit ons land hadden de reis naar de geboortestad van Geert Groote ondernomen en kwamen eveneens onze stand met een bezoek vereren.

Tegen 13.30 uur zochten velen hun weg naar de crypte van de LebuÔnuskerk. Al snel was deze ruimte volledig gevuld. Klokslag halftwee nam Nicole de Haas, directeur-uitgever van de jubilerende uitgeverij het woord. In korte bewoordingen uitte zij haar bewondering voor de manier waarop Johan Pameijer in zijn boek op zoek is geweest naar de geest van de bijbel en waarin hij in eigen bewoordingen ontdekkingen heeft gedaan die strijdig zijn met de theologische wetenschap, en die getuigen van een veranderend exegetisch denken, vooral voortvloeiend uit de ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften. Daarna werd het boek ten doop gehouden en ontving Johan namens Ankh-Hermes een prachtig boeket bloemen, gevolgd door een zeer hartverwarmend applaus van de vele aanwezigen.

Het boek beschrijft de zoektocht van de auteur. Onafhankelijk van de vroegere literatuur wordt op de hoofdlijnen van de route halt gehouden bij markante merkstenen, symbolische situaties en intrigerende inscripties. Onbeduidende details blijken soms aan een overbekend verhaal een totaal nieuwe kleur te geven. De onorthodoxe benadering van de evangeliŽn getuigt van groot respect voor de waarheid, die ergens achter de horizon verborgen ligt. Gnostici meenden dat je de waarheid kon vinden door de symbolen en beelden te onderzoeken. Het zoeken en de verwondering over wat ontdekt werd, leiden volgens het Thomas-evangelie tot vereniging met het Al. Het zo populaire nieuwetijdsdenken wijst dogma's af, maar staat open voor een vrije benadering van het evangelie. Het bevindt zich in het goede gezelschap van de Jezus-figuur, die gezegd zou hebben: "In nieuwe tongen zullen zij spreken". Overeenkomstig het gezegde "men doet oude wijn in nieuwe zakken" hoort de frisse spiritualiteit van deze tijd verkondigd te worden in even eigentijdse vormen. "De waarheid zal u vrijmaken" is ook een behartenswaardig woord, terwijl waarheid een ongrijpbaar fenomeen is. Verder houdt de auteur zich in zijn boek o.a. bezig met de mystiek van de getallen, de twee naturen van Christus, de drievuldigheid, de vele opvallende zeventallen en met de achtste dag, die de belofte is van een bevrijdende toekomst. Dit alles verwoordde Johan Pameijer nog eens in een 25 minuten durende toelichting op zijn zojuist gepresenteerde boek.

Na deze schitterende, stijlvolle presentatie gingen we weer onze kraam bemannen om er zowel het nieuwe boek als het daarvoor verschenen boek en onze kerk te promoten. Een boeiend, dankbaar en nuttig werk. Toen om 17.00 uur een einde kwam aan het programma van deze dag met zijn vele lezingen, boekpresentaties, muzikale optredens met o.a. Lenny Kuhr, videopresentaties, een leylijnen-tocht, een mooie tentoonstelling en de informele ontmoeting van een vijftigtal Ankh-Hermes-auteurs onder de noemer "Lezers ontmoeten auteurs", gingen we onze stand opruimen. Met een zeer voldaan gevoel zeiden we na afloop tegen elkaar, dat deze pr-activiteit voor o.a. onze kerk zeer geslaagd genoemd mocht worden en we waren het er unaniem over eens dat er in de toekomst meer aan soortgelijke activiteiten deelgenomen zou moeten worden, vooral omdat wij hebben ervaren dat er veel mensen zijn die zich in principe verbonden weten met het unieke gedachtegoed van onze kerk, dat o.a. duidelijk zijn neerslag vindt in de boeken van Johan Pamijer.

Johan, gefeliciteerd met je nieuwe boek en we hopen dat je volgende boek, waarvan al zo'n 100 bladzijden geschreven zijn, net zo goed ontvangen zal worden bij het publiek als dit boek.