VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Een Korte Overpeinzing
vanuit onze Jaarlijkse Landdag

X Philip

Wapen +PhilipDe landdag, die niet uit onze Vrij-Katholieke belevingswereld is weg te denken. Onze tegenwoordigheid op deze dag beantwoordt namelijk nog steeds aan het doel waarvoor dit landelijk samenkomen werd ingesteld. De herbelevendiging van onze geestelijke idealen en het uitdragen in de wereld van alledag, van onze visie op ons innerlijk en uiterlijk gericht Kerk zijn, in daadkracht en in verdiepende mystiek ervaren. Vandaar, dat wij onze Kerk graag een belevings- en ervaringskerk noemen, waarin wij ons bewust kunnen worden, één mystiek lichaam in dienst van onze Heer De Christus te zijn.

Wij worden ons daarbinnen steeds meer bewust dat er grote geestelijke krachten en machten achter moeten staan die ons leiden en bijsturen, door ons werken, om ons een beter kanaal te doen zijn, in liefde, dienstbaarheid en offering.

Door onze aanwezigheid in dit jaarlijks samen-zijn, ontvangen wij en hebben wij deel aan een machtige instroming van Genadevolle ondersteunende Liefdekrachten, die De Heer in diepe ontferming en bewogenheid bij voortduring door Zijn Mystiek lichaam de Kerk uitzendt.

Dit voeren wij als een intens inwerkende Licht-Liefde-Kracht met ons naar onze respectievelijke kerkgemeenten en verspreiden deze helende en versterkende krachten zich met hulp van de engelenorden over de omgeving, en wel in dienstbaarheid aan de ander die naast ons geplaatst is, zowel kerkelijk als wereldlijk.

Waarbinnen, zo werd ons eertijds voorgehouden, wij in verfrissende zin open moeten blijven staan voor de nieuwe beelden, opvattingen en ceremoniën die vereist zullen zijn; voor de godsdienstvorm die nodig zal zijn in de nieuwe cyclus die wij nu alreeds zijn binnengetreden.

Wie zijn of haar leven verliest in De Heer, dus in de ander, zal het werkelijke openbarende mysterieleven in zijn of haar diepste en hoogste Zelf tot oplichtende bloei zien komen.

Magister Eckhart legt dan in ons: "Temidden van de diepste Stilte spreekt God tot ons Zijn Woord en wel in het reinste en edelste van ons, ons zielenwezen".

Hieruit leren wij, dat God zich verbergt als de mens in zijn verstandelijk denken is, maar zich in verdiepende zin openbaart zo hij indaalt in zijn hartheiligdom, waar volgens de Heilige Evangelietaal, de weg Des Heren aanvangt.

Daarbinnen in die verstilling, waar geluid alleen onze innerlijke stem is, ervaren wij dat ons innerlijk leven én beleven, de werkelijkheid is van onze ziel, van waaruit wij alles vermogen door de oplichtende Christuskracht werkzaam in ons, waardoor wij ons innerlijk licht op de uiterlijke situatie kunnen laten schijnen.

In onze Eucharistische belevingswereld gericht op zuiverheid, verlichting en éénwording, wordt het ons vergemakkelijkt, ons gerichter te verplaatsen in een nieuw en hoger veld van bewustzijn. Het indalende woord moet namelijk geboren worden in de ziel, en achter de woorden en beelden gaan diepgaande mysterie-ontsluierende gedachten schuil over de werkelijke betekenis der dingen tijdens onze zoektocht in ons innerlijk landschap, opdat wij gaan zien met de ogen der ziel.

In ons Graduale vragen wij steeds: "Geef mij inzicht opdat ik uw wetten houd en ik zal ze houden met geheel mijn hart ".

De nadagen van Pasen-Hemelvaart en Pinksteren, blijken opnieuw één ononderbroken drie-éénheid te zijn. Een inwijdingsweg die ons in herhaling leert, dat het gehele mystieke opstandings- en verrijzenismysterie plaatsvindt in ieders diepste innerlijke wezen, en geen ver-weg mysterie is. Een zenden in het nu, van de belofte van de Vader-Moeder Geestkracht op de mens, in ieders eigen zielenvredesstad Jeruzalem.

Een leiden in het nu, vanuit ieders Bethanië, in metafysische zin ieders wereld van gespletenheid en levenspijn.

Waarbinnen om geestelijk te groeien, de levensmomenten en levensinzichten zich aanéénrijgen in geboorte- en stervensprocessen, waarbij slechts de essentie in onze ziel wordt opgeslagen.

Daarbinnen krijgt het Goddelijke een stem en wordt een Goddelijke Tegenwoordigheid, en worden wij op een natuurlijke wijze onderwezen in dat wat ons diepste wezen raakt, namelijk het trapsgewijze vergroten van de innerlijke ervaring van het Christus-Bewustzijns-Licht werkend in ons.

Het padIn een oud Evangelie wordt ons overgeleverd: "Wanneer iemand het pad betreedt, legt hij zijn hart op het kruis en wanneer hart en kruis één zijn, heeft hij het doel bereikt".

In Eckhart's bewoording "God is mij meer nabij, dan ik mijzelf nabij ben"