VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 76e jaargang, nummer 3 - september 2002 - ISSN 0929-6042

Zie, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd; zij heeft haar zeven zuilen opgericht. En zij spreekt:
Van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vr de eerste tijden der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik geboren.
Toen er nog geen bronnen, rijk aan water bestonden;
eer de bergen waren neergelaten, werd ik geboren.
(Uit de meditatie op de Wijsheid)

Inhoud

Jezus Christus en Zijn ware discipelen   Pr. M.F. van Alphen

Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners  Pr. P. de Haan

In Memoriam priester Piet de Haan  Pr. P. van Gessel

Het Europees kerkcongres  Hr. R. van Geet

Nieuw boek Johan Pameijer: "Vertrouwen in de eeuwigheid"  Hr. L. de Kwant

Meer aandacht voor de ziel  Pr. Joh. M. Pameijer

Jezus en het lijden van dieren  Hr. H. van Erkelens

Symposium Poort naar de eeuwigheid

De toekomst van de V.K.K., een persoonlijk visioen  Pr. F.G. Evelein

Wijdingen voor vrouwen  Pr. F.A. Kouwe

Jezus en de Broederschap der Essenen