VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 76e jaargang, nummer 2 - juni 2002 - ISSN 0929-6042

"Moge zachtmoedigheid zijn leven sieren,
opdat hij door de liefde die de mensen hem mogen toedragen,
hun hart moge ontsluiten voor het licht van de Heilige Geest.
Moge hij in het bijzonder zó van Uw liefde vervuld zijn, dat hij,
de harten van de mensen met het hemelse vuur beroerend,
hen uit de duisternis van onwetendheid
tot Uw licht moge voeren."
(Liturgie van de V.K.K., bisschopswijding)

Inhoud

Vanuit ieder ander kijkt God ons aan Mgr. J.Ph. Draaisma

Bisschop Frank den Outer: "Ik aanvaard deze wijding met eerbied, dankbaarheid en schroom."  Mw. N Schouw-Zaat

Zonder voorstelbaar begin  Pr. M.F. van Alphen

Wij kunnen de vrede helen  Mw. A. Haccou

Toelating en doop in de Vrij-Katholieke Kerk  Pr. F.G. Evelein

Een gouden graal van broederschap en inzicht  Mw. L. van der Steen

Gouden Licht, innerlijke scholing in de VKK  Pr. F.G. Evelein

Sleutel der kennis teruggevonden  Pr. Joh.M. Pameijer