refl7(2) zomer 2010-rechtstreeks.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@upcmail.nl Mgr P.O.Baaij Frits Moers, eindredacteur REDACTIEADRES: Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: naar een Perzisch miniatuur DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het herfstnummer 2010: 15 augustusi 2010 Het herfstrnummer verschijnt in oktober 2010 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 2, jaargang 7, zomer 2010 Inhoud van dit nummer: 1. Woord vooraf; Officieel Kerknieuws van de Regionaris (mgr Baay) 2. Verslag Forumbijeenkomst op 2 april te Utrecht (Theo Mensink) 4. Gnosis in de Kerk (Johan Pameijer) 8. Gnosis versus Gnosis? (Jos Gies) 9. Komt een BDE’r bij de dominee - de eeuw van de ervaring (col. A. de Kwant) 11. Het Woord - de Thorah 13. Godsbegrip (Tom F. Fokker) 15. Terug naar je wortels - ethiek in een wereld waarin God is dooverklaard (Ojas Th. de Ronde) 19. Meditatie hervonden (Petra Schuurmans) 20. Een loopje met de zaaier - een overpeinzing (Jan Tiernego) 22. Postmortaal Perspectief (Hans Feddema) 27. Doel doelloos - gedicht van Petra Buis 28. De Parel van het Soefisme (Rachel Sonius) 30. Boekenrubriek (Aat de Kwant) 33 Ode aan de Godin (gedicht van Lydia Schaap)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=