refl7(2) zomer 2010-rechtstreeks.vp

rijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het be- langrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploi- teren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het levende universum te leven. Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden. Red. Ervin Laszlo: De Akasha ervaring Weten- schap en het kosmisch geheugenveld Met bijdragen van Jude Currivan, Swami Kriy- ananda, Alex Gray, Eric Pearl, Pim van Lom- mel, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dos- sey, en anderen Ankh-Hermes 2010 Recente experimenten in de vacuümfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie, waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. In zijn eerder verschenen boek “Het Akashaveld” besprak Ervin Laszlo al talrijke onderzoeken die zijn ‘integrale theorie van alles’ en ‘het geinformeerde universum’ onder- steunen en die de wonderbaarlijke samenhang laten zien van microni- veau (kwantummechanica), mesoniveau (postdarwinisme, bewustzijns- onderzoek) en macroniveau (kosmologie). In “De Akasha-ervaring” gaan een aantal auteurs nader in op dit toch nog wel omstreden Akasha-veld. Vraag is of er zoiets is als zo’’n veld ofwel een non-lokaal bewustzijn? Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn, is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze con- necties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk be- wezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun conclusie is dat er een grootschalige evolutie gaande is van het menselijk bewustzijn. Veel ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment neemt de fre- quentie en sterkte van deze Akasha-ervaringen toe. Ze zijn onderdeel van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn. Op ba- sis van zijn eigen onderzoek naar bijna-doodervaringen komt Pim van Lommel in het boek tot de conclusie dat ons waakbewustzijn, dat we dagelijks ervaren, slechts een complementair aspect is van alomvat- tend en onbegrensd non lokaal bewustzijn. Hij spreekt van bewust- zijnsvelden die zouden zijn opgeslagen in een dimensie buiten tijd en ruimte die alle met elkaar verbonden zijn. “We zouden dit hoger, god- delijk of kosmisch bewustzijn kunnen noemen. Dit is het Akasha-veld waartoe de omstandigheden op de drempel van de fysieke dood op een bijzondere manier toegang verlenen.” Susan Joy Rennison. Afstemmen op de kosmos. Elektromagnetisme en spirituele evolutie . Ankh-Hermes 2010 Er is een grote transformatie op komst in de evo- lutie van de mens. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door energie. Deze ‘nieuwe energie’ is kosmische energie. De aarde wordt op dit moment bestookt met zonne-, kosmische en galactische elektromagnetische energie. De grote magnetische stormen van maart 1989 en juli 2000 hebben de hele internationale communicatie-industrie (en hun ruimtesatellieten) al eens eerder op tilt gekregen. Heftige natuurverschijnselen, zoals aardbevingen en orkanen (in aantal tegenwoordig enorm toenemend) hebben veelal een elektromagnetische oorsprong en er gaan er nog heel veel komen, geprikkeld door die zogeheten zonnewinden. Niet al- leen de aarde, maar ook diverse andere planeten laten nu ingrijpende en onomkeerbare opwarmingsverschijnselen zien. Hit nieuwe boek van Susan Joy Rennison (natuurkundige, geofysicus, Engels èn zwart, zie www.susanrennison.com , is een boeiend en toegankelijk geschre- ven verslag van fascinerend pionierswerk in de astrofysica en de plas- mafysica. Zij wil laten zien dat er de laatste honderd jaar een extreme instroom van kosmische, galactische elektromagnetische energie (’ruimteweer’) in ons is. Wij leven in een ‘elektromagnetisch universum’ en volgens wetenschappers is het elektromagnetische veld van de aar- de veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het mense- lijke elektromagnetische veld. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. In haar inleiding zegt Rennison dat om te begrijpen hoe dit universumwerkelijk functioneert, de veranderende wetenschappelijke opvattingen extra aandacht krijgen.”Nu de mensheid voor evolutionaire uitdagingen staat, kunnen we er volgens haar niet langer voor kiezen om te blijven luisteren naar wetenschappers die slechts abstracte wiskunde en geen werkelijke antwoorden te bieden hebben.” Het boek is opgezet als een werkboek en is daarom heel geschikt voor leraren. Toch wordt de stof zodanig aangeboden dat het voor de meeste lezers makkelijk is te volgen. ZAZEN NU, Het dagelijks leven in een Japans zenklooster Foto’s en dagboek: Madelon Hooykaas. Essay: Nico Tydeman. Teksten: Dogen Zenji (1200-1253) Ankh-Hermes 2010) Beeldend kunstenares, filmmaak- ster en zenboeddhiste Madelon Hooykaas verbleef in 1970 enige tijd in een Japans zenklooster. Ze was de eerste Westerse vrouw die toegelaten werd in dat klooster en kreeg uiteindelijk ook toestemming om daar foto’s te maken. Dit resulteerde in 1971 in het fotoboek Zazen. Na bijna veertig jaar keert beeldend kunstenares Madelon Hooy- kaas terug naar een Japans zenklooster. In het traditionele Soto-Zen trainingsklooster Bukkoku-ji in Obama neemt zij deel aan het dagelijks leven en mag zij foto’s maken en filmen. Het boek geeft een beeld van haar ervaringen in het klooster, aan de hand van unieke verstilde foto’s en persoonlijke dagboekaantekeningen. Nico Tydeman schetst in zijn essay ‘Laboratorium van de Geest’ de historische ontwikkeling van het zenklooster. Bij de transmissie van China naar Japan speelt Dogen Zenji (1200 - 1253), de grondlegger van de Sotoschool, een cruciale rol. Teksten van hem zijn bij de foto’s geplaatst. De monniken van Bukkoku-ji leven nog steeds volgens het monastieke model van Dogen. Een boek dat inzicht en verdieping geeft in zen. Enkele foto’s in dit nummer zijn uit dit boek afkomstig, zoals de foto hieronder. * * * * 32 Reflectie 7(2) zomer 2010

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=