Reflectie 7(4) winter 2010.vp

COLOFON REDACTIE : Lambèrt de Kwant, hoofdredacteur Van de Veldelaan 862 1816 PX Alkmaar Tel: 072-5119619 E-mail: Lambert43@upcmail.nl Mgr P.O.Baaij Frits Moers, eindredacteur REDACTIEADRES: Waterinkweg9 8151 AJ Lemelerveld Tel: 0572-302503 E-mail: flg.moers@planet.nl PENNINGMEESTER : Bankrekening: 73.24.53.690; Postbank: 302100 tnv Ger Luijten,penningmeester VKK/CKB, te Amersfoort LAYOUT: Rudolf H. Smit OMSLAGILLUSTRATIE: Detail “Maagd op de Rotsen” schilderij van Leonardo da Vinci DRUK: Proson, Productiecentrum Sonneheerdt, Ermelo. VOOR ABONNEMENTEN : Zie het Redactie-adres JAARABONNEMENT: € 17,50 (voor niet-kerkleden) De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te redigeren – zo nodig in overleg met de auteurs – of te weigeren. De inhoud van de artikelen vertolkt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de VKK in Nederland of die van de redactie. Elke auteur schrijft op persoonlijke titel, tenzij er aangegeven is dat er sprake is van een officieel kerkelijk document. Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgeefster van dit tijdschrift. Sluitingsdatum voor het voorjaarsnummer 2011: 5 februari 2011 Het voorjaarsnummer verschijnt in april 2011 ISSN 1574-2776 Website VKK: www.vkk.nl REFLECTIE, voortzetting van VK-Visie jaargang 76, is het tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt vier keer per jaar, onder auspiciën van de regionair bisschop van de VKK in Nederland. Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit Nummer 4, jaargang 7, winter 2010 Inhoud van dit nummer: 1. Woord vooraf; terugblik op Bisschopsconsecratie 3. Spiritualiteit kan werken in je crisis (Column Aat de Kwant) 5. De kracht van het vrouwelijke (Ojas Th. de Ronde) 10. De kracht van liefde en mededogen (Hans Feddema) 13. Licht op componisten en hun werken (Aat de Kwant) 14. De Bijbel als breinbreker (Johan Pameijer) 18. Als Religie nu weer ‘in’ lijkt.... (Hans Feddema) 19. De Ziel, Vanwaar, Waarheen? (Rachel Sonius) 21. Ya Murshid (Rachel Sonius) 24. Geroepen in de woestijn (Lydia Schaap) 25. Ik ben altijd bij je – gedicht van Henk Jan van der Veen 26. Vederlicht; leven en werken met spirituele gidsen (Ellen Scheffer) 28. Informatie over boeken (Aat de Kwant) 31. Bewijzen voor Leven na de Dood? (Titus Rivas) 32. Wonderbaarlijke sterfbedvisioenen (Rudolf Smit) 33. Kerstnacht – gedicht van Lydia Schaap

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=