VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

De Internationale Orde van de Tafelronde
een jeugdvereniging

Daan Tiernego

Mag ik u voorstellen: de Nederlandse afdeling van de Internationale Orde van de Tafelronde. Kortweg: Tafelronde.

King Arthur

Een schild van Koning Arthur, uit de "Hall of Chivalry" in Tintagel, Engeland.Voordat hij ten strijde trok, kuste hij eerst de beeltenis van  de Maagd op zijn schild.

Ik was ooit misdienaartje in de Vrij-Katholieke Kerk, te Amersfoort. Ongeveer rond diezelfde tijd werd ik tot page gewijd in de Orde van de Tafelronde en zodoende nam ik op zondag deel aan mis Ún ceremonie. En beide bezocht ik, zoals je als kind ervaren kan, met een zekere vanzelfsprekendheid. Nu heb ik gemerkt dat vele Vrij-Katholieken nog nooit van Tafelronde hebben gehoord, wat ik een gemis vind. Ik presenteer u dus: Tafelronde. Hierbij zal ik op twee manieren proberen u een beeld te geven.

Uitleggen van Tafelronde is moeilijk, maar laat ik het proberen door te beginnen met hoe ik het mij herinner van vroeger. Wij kwamen eens per maand op zondag bij elkaar. Onze Tafelridder was al bezig met het uitpakken van de spullen uit "onze kist", waarvan wij onze tempel zouden opbouwen. Ik herinner mij dat wij daarbij hielpen, maar waarschijnlijk renden mijn broer en ik achter elkaar aan en deden de oudere jonkers en ridders het werk, net als tegenwoordig. De tempel was een grote kring stoelen om een ronde, blauwe tafel: Tafel van de Koningin. In het oosten van de kring stond een grote blauwe stoel: Zetel van de Koning. We kleedden nog drie stoelen aan: Zetels voor de Ridders van Liefde, Wijsheid en Kracht op de andere drie windstreken. Ook brachten we allerlei spullen de tempel in van zilver en kristal: net een schatkist. Beslist het stoerst waren wierookvat Ún zwaard (thuis speelde ik met mijn broertje naderhand "wierokertje"). Als iedereen binnen was, begonnen we met het repeteren van de ceremonie van die dag. Taken werden verdeeld, bewegingen en teksten werden geoefend (collectief of individueel). Hierna kwam het echte werk: uitvoeren van de ceremonie. De tempel begon leeg en dan kwamen we, in processie, zingend en met de wieroker voorop, de tempel binnen. De ceremonie was altijd een andere, bijvoorbeeld: een wijding, regenboog-, zwaard-, Parsival- of bloemenceremonie... Hierna volgde altijd de Brood en Zoutceremonie, waarbij de hele kring, staand rond de Tafel, brood met elkaar breekt. Vaak leverde dit (en doet dit nog steeds) een spannende atmosfeer, waarbij wat onderdrukt gegiechel hoorbaar was. Hierna sloten wij de ceremonie af en ruimden de tempel op. Het was dan een uur of drie en tijd voor thee en spel. ’s Zomers natuurlijk buiten en ’s winters binnen. VariŰrend van paaltjesvoetbal en zakdoekje-leggen, tot speurtocht en kleien. Tot zover deze schets van een Tafelronde middag.

ParcivalEn dan nu: de andere benadering van uitleggen. Tafelronde is een jeugdvereniging, of misschien moet ik zeggen: jeugdbeweging. Want als je jeugd verenigt, dan beweegt het. (Wat niet wil zeggen dat Tafelronde alleen jeugd in zich verenigt: ons oudste lid is van 1907, tot voor kort ieder zomerkamp verantwoordelijk voor de ochtendgym.) Tafelronde is een broederschap. Als vorm voor deze broederschap is het verhaal van koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel genomen. GrailDit komt terug in symbolen als de graal, speer, de ronde tafel, de kleding (tuniek en tabberd) en de rangen. Vanaf je zesde jaar kun je lid worden: als page. Dan volgen de rangen schildknaap (9jr), jonker (13jr) en ridder (18jr). Iedere rang "geeft" zijn speciale gave, resp. : blijheid, vriendschap, hulpvaardigheid en rechtvaardigheid, waarbij ook verschillende symbolen horen: kristal, twijgje, roos en korenaar. U ziet dat deze gaven en symbolen aansluiten bij verschillende stadia van ontwikkeling. LanceOp die manier wordt in de ceremonie van universele en vaak eeuwenoude symbolen gebruik gemaakt om het kind (en de oudere leden) op speelse wijze in aanraking te brengen met alle aspecten van mens en natuur.

Bovenstaand stukje zal misschien vragen bij u oproepen en ik moet u zeggen: dat doet Tafelronde bij al haar leden ook. Hierom, en om onze broederschap meer ruimte tot vorming te geven, worden kampen en praatweek-enden georganiseerd voor de verschillende leeftijden, waarbij het zomerkamp voor alle leeftijden is. Het ceremoniŰle werk krijgt dan veel ruimte en er wordt veel, heel veel gespeeld. Deze combinatie wordt door ons als essentieel gezien. Ik hoop u hiermee een beeld te hebben geschetst van de ons dierbare Tafelronde. Mocht u ons tegenkomen, dan weet u nu, een beetje, wie wij zijn. Mocht u ons zoeken: wij zijn uitgenodigd om op 20 juni a.s., tijdens het VKK-congres op het Theosofisch Centrum, een openbare Bloemenceremonie uit te voeren en u bent van harte welkom mee te doen.

Meer informatie: Ridder Daan Tiernego (secr. Ned. Tafelronde: 020-6170985) (Hoofd-ridder RenÚ Sijnja: 070-3231518)