VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Het Levend Water

Een sprookje uit het Kerkcongres 1999

Er was eens een meisje dat een droom had. In die droom verscheen een koning die tegen haar zei: " Er is een graal, vul die met levend water en zegen de wereld". Zij werd wakker en begreep dat ze het levend water moest gaan zoeken.

Het meisje wist dat ze geen haast had, want zij had de eeuwigheid meegekregen. Als modern meisje ging ze achter de computer zitten en stuurde een e-mail over internet de wereld rond met een oproep: "Wie kan mij vertellen waar levend water te vinden is?" Meteen kwam de vraag uit vele landen terug: "Wat is levend water?" Antwoord van één was: "Mijn levend water is de goede gedachte". Dat gaf de aangeschakelden te denken…

Vanuit een vluchtelingenkamp kwam de vraag: "Geef ons van dat water". De bond voor dierlijk welzijn deed ook een beroep op haar, evenals de stichting ter zuivering van de kosmos. Ze begreep dat ze dit niet achter de computer kon regelen.

Ze pakte haar rugzak en haar GSM-etje en ging vol vertrouwen op pad. Haar weg voerde naar de ontheemden en vlak bij het kamp moest ze een verwoest en doods landschap door waar een kerncentrale gestaan had. Hierdoor was het onmogelijk het kamp te bereiken. Ze ontdekte een grot en kwam in een labyrint van gangen. Wanhopig zocht zij in de duisternis. Haar GSM deed het niet in die donkere gangen.

In de diepste diepte vond zij een bron. Zij dronk van het levend water. Dit voedde haar met liefde, wijsheid en mededogen. Opeens werden de gangen vervuld met licht.

Zij vervolgde haar weg en kwam bij de ontheemden. Hier deelde zij uit van het levend water en wees hun de bron. Nu pas ontdekten ze dat ze met elkaar een levende graal vormden. En zij trokken er op uit om iedereen de weg naar het levend water te wijzen.