VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 73e jaargang, nummer 4 - december 1999 - ISSN 0929-6042

Gij zijt het licht der wereld... (Matt.5:14)

Inhoud

Broederschap in de Vrij-Katholieke Kerk  Pr. M.F. van Alphen

King’s Week 1999

Gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn   Mgr. J.Ph. Draaisma

Nieuws uit de kerkprovincie  Mgr. J.Ph. Draaisma

De adventslegende van de bisschop en de Moor  Pr. J.M. Pameijer

Een bekentenis  Mgr. J. van Alphen

De lichten in de kerk  Pr. T.F. Fokker

Een centrum van levend licht in de oceaan van goddelijk bestaan   Pr. F.G. Evelein

Het Noblesse Oblige van ons geloof  Mw. A. Haccou

Millennium  Pr. J.M. Pameijer

Vooruitblik

Per VKK-bus naar de ABS in Engeland