VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 1 - maart 2000 - ISSN 0929-6042

Vanuit het punt van Liefde in het hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen...
Laat Licht en Liefde en Macht
Het plan op aarde herstellen.
(Uit: de grote aanroep)

Inhoud

Relativeren  Pr. M.F. van Alphen

Oproep

Als God woont in ons bewustzijn.  Mgr. J.Ph. Draaisma

Zijn Grootste Wonder, een overpeinzing  Mw. A. Haccou

"Gij zijt het licht, laat het licht schijnen"   Pr. F.G. Evelein

De grote aanroep

Nog een bekentenis: laat de vrouw tot priester wijden   Pr. J.M. Pameijer

Nieuws uit de kerkprovincie  Mgr. J.Ph. Draaisma

De Stem van de Stilte  Mw. E. de Smit

The Liberal Catholic, ons internationale tijdschrift

"Hij preekt in de kerk…"  Mw. N. Schouw-Zaat

Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw, een nieuw millennium   Pr. J.W. Ritzer

2000… en verder  Pr. P. de Haan

Stilte Midweek

Boekbespreking  Mw. A. Haccou