VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 2 - juni 2000 - ISSN 0929-6042

Ik ben het Licht der wereld, zegt de Heer:

Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen,

maar heeft het Licht des Levens.

Inhoud

De weg van de offeraar  Pr. M.F. van Alphen

Doch Gij, o Heer, hebt ons het streven ingeschapen  Mgr. J.Ph. Draaisma

Mededelingen van buiten en van binnen onze kerkelijke grenzen   Mgr. J.Ph. Draaisma

Het onoverwinnelijke leven  Pr. J.M. Pameijer

Vrij-Katholiek instituut voor studie

Over het denken en de consequenties van het denken  Mw. E. de Smit

Boekbespreking  Mw. A. Haccou

De taal van sprookjes, deel I  Mw. A. Haccou

Een lang weekend Engeland  Pr. E.H. Huster

Vooruitblik