VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 4 - december 2001 - ISSN 0929-6042

… Er is een Vrede, die alle begrip te boven gaat, wonend in het hart van Hen die in het eeuwige leven.
Er is een Kracht, die alle dingen vernieuwt,  zij leeft en beweegt in Hen die het Zelf kennen als n.
Moge die Vrede u omzweven, die Kracht u opheffen, 
tot gij daar staat, waar de Ene Inwijder wordt aangeroepen, tot gij Zijn Ster ziet stralen.

(uit: 1e straals zegen, liturgie VKK)

Inhoud

De geboorte van het Christus-Licht-Kind in ons  Mgr. J.Ph. Draaisma

Europees kerkcongres 2002  Pr. E. Huster

Een eindeloos moment van eeuwige stilte  Pr. Joh.M. Pameijer

Middag van Rozenkruisers over spirituele intelligentie

Bezinning op de Wijsheid

Er is En Leven  Pr. M.F. van Alphen

Dankwoord van bisschop Tom Degenaars

Advent – 2001 of "Gaat en vermenigvuldigt u"?  Pr. F.L.G. Moers

Abonnementen VKVisie

De dageraad van vrede en mededogen  H. van Erkelens

Belangrijke mededeling aan de abonnees van ons tijdschrift

De vijfpuntige ster, symbool van goddelijk leven en inwijding  Pr. F.G. Evelein

Uw beelt’nis  Mw. A. Haccou